Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 20-3-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
00:30Ký sự
Số 30
01:00Đi là đến
Số 12
01:30Sắc màu không gian
Số 8 (PL)
02:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
02:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 7
03:00Đừng làm vậy
Số 7
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
04:30Việt Nam Discovery
Số 45
05:00Nhịp sống quanh ta
Số 15
05:30Hương vị Việt
Số 15
06:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL)
06:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:00Đừng làm vậy
Số 9
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
08:30Sắc màu văn hóa
Số 27
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 14
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 15
10:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
10:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
11:00Đừng làm vậy
Số 8
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 34
12:30Ký sự
Số 31
13:00Việt Nam xanh
Số 9
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 13 (PL)
14:00Khám phá Nhật Bản
Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
14:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:00Đừng làm vậy
Số 9
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 35
16:30Việt Nam Discovery
Số 46
17:00Ký sự
Số 32
17:30Khám phá Châu Âu
Số 15
18:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
18:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
19:00Kyoto
Một góc nhìn khác
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
20:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 1
21:00Đi là đến
Số 12 (PL)
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
22:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
22:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
23:00Đừng làm vậy
Số 8