Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiênh
Số 49
00:30Ký sự
Số 12
01:00Đi là đến
Số 4
01:30Ký sự rừng xanh số 7
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
02:30Châu Á thân thương
Số 51
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
04:00Thế giới tự nhiên
Số 50
04:30Việt Nam Discovery
Số 21
05:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
05:30Hương vị Việt
Số 8
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
06:30Châu Á thân thương
Số 53
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
08:00Thế giới tự nhiên
Số 51
08:30Sắc màu văn hóa
Số 11
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
10:30Châu Á thân thương
Số 52
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
12:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
12:30Ký sự
Số 13
13:00Việt Nam xanh
Số 1
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
14:30Châu Á thân thương
Số 53
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
16:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
16:30Việt Nam Discovery
Số 22
17:00Phố
Số 8
17:30Khám phá Châu Âu
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
18:30Châu Á thân thương
Số 54
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
20:30Sắc màu văn hóa
Số 12
21:00Sắc màu không gian
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
22:30Châu Á thân thương
Số 52
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105