Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 23-10-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 22
00:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
01:00Cùng sao khám phá
Số 11
01:15Nghề xưa còn lại
Số 11
01:30Thế giới tự nhiên
Số 23
02:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
02:30Thực đơn đỉnh
Số 11
02:45Sống ở Việt Nam
Số 7
03:00Thế giới tự nhiên
Số 24
03:30Đi là đến (PL)
Số 10
04:00Quê nhà tôi ơi
Số 10
04:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
04:30Thế giới tự nhiên
Số 25
05:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
05:30Cùng sao khám phá
Số 11
05:45Nghề xưa còn lại
Số 11
06:00Thế giới tự nhiên
Số 26
06:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
07:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
07:15Tour de Vietnam
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 20
08:00Ẩm thực quanh ta
Số 44
08:30Thực đơn đỉnh
Số 11
08:45Sống ở Việt Nam
Số 7
09:00Thế giới tự nhiên
Số 21
09:30Hồn Việt
Số 11
10:00Quê nhà tôi ơi
Số 10
10:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
10:30Thế giới tự nhiên
Số 22
11:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
11:30Cùng sao khám phá
Số 11
11:45Nghề xưa còn lại
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 23
12:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
13:00Thực đơn đỉnh
Số 11
13:15Sống ở Việt Nam
Số 7
13:30Thế giới tự nhiên
Số 24
14:00Đi là đến (PL)
Số 10
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
15:00Thế giới tự nhiên
Số 25
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
16:00Cùng sao khám phá
Số 11
16:15Nghề xưa còn lại
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 26
17:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
17:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
17:45Tour de Vietnam
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 27
18:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 24
20:00Đi là đến (PL)
Số 10
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
21:00Thế giới tự nhiên
Số 25
21:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
22:00Cùng sao khám phá
Số 11
22:15Nghề xưa còn lại
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 26
23:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
23:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
23:45Tour de Vietnam
Số 12