Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 3 ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 43
00:30Việt Nam Discovery
Số 18
01:00Nhịp sống quanh ta
Số 6
01:30Hương vị Việt
Số 7
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
02:30Châu Á thân thương
Số 45
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
04:00Thế giới tự nhiên
Số 44
04:30Sắc màu văn hóa
Số 9
05:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
05:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
06:30Châu Á thân thương
Số 47
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
08:00Thế giới tự nhiên
Số 45
08:30Ký sự
Số 11
09:00Việt Nam trong tôi
Số 6
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
10:30Châu Á thân thương
Số 46
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
12:00Thế giới tự nhiên
Số 46
12:30Việt Nam Discovery
Số 19
13:00Phố
Số 7
13:30Khám phá Châu Âu
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
14:30Châu Á thân thương
Số 47
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
16:00Thế giới tự nhiên
Số 47
16:30Sắc màu văn hóa
Số 10
17:00Di sản Việt Nam
Số 7
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
18:30Châu Á thân thương
Số 48
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
20:00Thế giới tự nhiên
Số 48
20:30Việt Nam Discovery
Số 20
21:00Theo dấu người xưa
Số 7
21:30Hành trang sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
22:30Châu Á thân thương
Số 46
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92