Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 3 ngày 23-5-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 38
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
01:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
01:30Hương vị Việt số 10
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 65
02:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 10
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 12
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 66
04:00Thế giới tự nhiên
Số 39
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 3
05:00Theo dấu người xưa
Số 23
05:30Hành trang sống
Số 20
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 69
06:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 12
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 14
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 70
08:00Thế giới tự nhiên
Số 40
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
09:00Đi là đến
Số 20
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 67
10:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 11
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 13
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68
12:00Thế giới tự nhiên
Số 41
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
13:30Khám phá Châu Âu
Số 18
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 69
14:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 12
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 14
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 70
16:00Thế giới tự nhiên
Số 42
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 6
17:00Đi là đến
Số 20
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 23
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 71
18:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 1
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 72
20:00Thế giới tự nhiên
Số 43
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 7
21:00Theo dấu người xưa
Số 23
21:30Hành trang sống
Số 21
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 67
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 11
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68