Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 3 ngày 25-4-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 31
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
01:00Nhịp sống quanh ta
Số 18 (PL)
01:30Hương vị Việt
Số 18
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 11
02:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 6
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 12
04:00Thế giới tự nhiên
Số 32
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
05:00Theo dấu người xưa
Số 19 (PL)
05:30Hành trang sống
Số 19 (PL)
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 15
06:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 8
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 16
08:00Thế giới tự nhiên
Số 33
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 6
09:00Đi là đến
Số 16 (PL)
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 18 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 13
10:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 7
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 14
12:00Thế giới tự nhiên
Số 34
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 7
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 18 (PL) (PL)
13:30Khám phá Châu Âu
Số 18 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 15
14:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 8
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 16
16:00Thế giới tự nhiên
Số 35
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
17:00Đi là đến
Số 16 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 19
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 17
18:30Trải nghiệm cùng Remys
Tập 8
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 9
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 18
20:00Thế giới tự nhiên
Số 36
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
21:00Theo dấu người xưa
Số 20
21:30Hành trang sống
Số 20
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 13
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 7
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 14