Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
00:30Việt Nam Discovery
Số 24
01:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
01:30Hương vị Việt
Số 9
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 120
02:30Châu Á thân thương
Số 59
03:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 31
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 121
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 18
04:30Sắc màu văn hóa
Số 13
05:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 7
05:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 8
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
06:30Châu Á thân thương
Số 61
07:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 19
08:30Ký sự
Số 15
09:00Việt Nam xanh
Số 2
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 7 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
10:30Châu Á thân thương
Số 60
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 22
12:30Việt Nam Discovery
Số 25
13:00Phố
Số 9
13:30Khám phá Châu Âu
Số 9
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
14:30Châu Á thân thương
Số 61
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
16:30Sắc màu văn hóa
Số 14
17:00Sắc màu không gian
Số 2
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
18:30Châu Á thân thương
Số 62
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
20:30Việt Nam Discovery
Số 26
21:00Theo dấu người xưa
Số 9
21:30Hành trang sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
22:30Châu Á thân thương
Số 60
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123