Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 18
00:30Sắc màu văn hóa
Số 13
01:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 7
01:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 8
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
02:30Châu Á thân thương
Số 60
03:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 19
04:30Ký sự
Số 15
05:00Việt Nam xanh
Số 2
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 7 (PL)
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
06:30Châu Á thân thương
Số 62
07:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 22
08:30Việt Nam Discovery
Số 25
09:00Phố
Số 9
09:30Khám phá Châu Âu
Số 9
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
10:30Châu Á thân thương
Số 61
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
12:30Sắc màu văn hóa
Số 14
13:00Sắc màu không gian
Số 2
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
14:30Châu Á thân thương
Số 62
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Việt Nam Discovery
Số 26
17:00Theo dấu người xưa
Số 9
17:30Hành trang sống
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
18:30Châu Á thân thương
Số 63
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
20:30Ký sự
Số 16
21:00Đi là đến
Số 6
21:30Ký sự rừng xanh số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
22:30Châu Á thân thương
Số 61
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125