Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 44
00:30Sắc màu văn hóa
Số 9
01:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
01:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
02:30Châu Á thân thương
Số 46
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
04:00Thế giới tự nhiên
Số 45
04:30Ký sự
Số 11
05:00Việt Nam trong tôi
Số 6
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
06:30Châu Á thân thương
Số 48
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
08:00Thế giới tự nhiên
Số 46
08:30Việt Nam Discovery
Số 19
09:00Phố
Số 7
09:30Khám phá Châu Âu
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
10:30Châu Á thân thương
Số 47
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
12:00Thế giới tự nhiên
Số 47
12:30Sắc màu văn hóa
Số 10
13:00Di sản Việt Nam
Số 7
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
14:30Châu Á thân thương
Số 48
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Việt Nam Discovery
Số 20
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Hành trang sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
18:30Châu Á thân thương
Số 49
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
20:00Thế giới tự nhiên
Số 49
20:30Ký sự
Số 12
21:00Đi là đến
Số 4
21:30Ký sự rừng xanh số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
22:30Châu Á thân thương
Số 47
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94