Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 4 ngày 22-3-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
00:30Sắc màu văn hóa
Số 27
01:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 14
01:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 15
02:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL)
02:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
03:00Đừng làm vậy
Số 9
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 34
04:30Ký sự
Số 31
05:00Việt Nam xanh
Số 9
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 13 (PL)
06:00Khám phá Nhật bản
Số 20 (PL) (PL)
06:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 2 (PL)
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 35
08:30Việt Nam Discovery
Số 46
09:00Ký sự
Số 32
09:30Khám phá Châu Âu
Số 15
10:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
10:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
11:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 1 (PL)
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
12:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 1
13:00Đi là đến
Số 12 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
14:00Khám phá Nhật bản
Số 20 (PL) (PL)
14:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 2 (PL)
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 2
17:00Theo dấu người xưa
Số 16
17:30Hành trang sống
Số 16
18:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
18:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 10
19:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 3 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
20:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 3
21:00Đi là đến
Số 13
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
22:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
22:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
23:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 1 (PL)