Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 5 ngày 18-5-2017

GiờChương trình
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 59
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 9
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
16:00Thế giới tự nhiên
Số 37
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
17:00Đi là đến
Số 20
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 61
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 8
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 17
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 62
20:00Thế giới tự nhiên
Số 38
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
21:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
21:30Hương vị Việt (PL) số 10
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 57
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 6
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
00:00Thế giới tự nhiên
Số 48
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
01:00Nhịp sống quanh ta
Số 16
01:30Khám phá Châu Âu
Số 19
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 57
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 6
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
04:00Thế giới tự nhiên
Số 35
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
05:00Đi là đến
Số 19 (PL)
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 61
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 8
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 10
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 62
08:00Thế giới tự nhiên
Số 36
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
09:00Theo dấu người xưa
Số 23
09:30Hành trang sống
Số 20
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 59
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 9
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
12:00Thế giới tự nhiên
Số 37
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
13:00Đi là đến
Số 20
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)