Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 45
00:30Ký sự
Số 11
01:00Việt Nam trong tôi
Số 6
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
02:30Châu Á thân thương
Số 47
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
04:00Thế giới tự nhiên
Số 46
04:30Việt Nam Discovery
Số 19
05:00Phố
Số 7
05:30Khám phá Châu Âu
Số 7
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
06:30Châu Á thân thương
Số 49
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
08:00Thế giới tự nhiên
Số 47
08:30Sắc màu văn hóa
Số 10
09:00Di sản Việt Nam
Số 7
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
10:30Châu Á thân thương
Số 48
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
12:00Thế giới tự nhiên
Số 48
12:30Việt Nam Discovery
Số 20
13:00Theo dấu người xưa
Số 7
13:30Hành trang sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
14:30Châu Á thân thương
Số 49
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
16:00Thế giới tự nhiên
Số 49
16:30Ký sự
Số 12
17:00Đi là đến
Số 4
17:30Ký sự rừng xanh số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
18:30Châu Á thân thương
Số 50
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
20:00Thế giới tự nhiên
Số 50
20:30Việt Nam Discovery
Số 21
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
21:30Hương vị Việt
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
22:30Châu Á thân thương
Số 48
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96