Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 19
00:30Ký sự
Số 15
01:00Việt Nam xanh
Số 2
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 7 (PL)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
02:30Châu Á thân thương
Số 61
03:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 22
04:30Việt Nam Discovery
Số 25
05:00Phố
Số 9
05:30Khám phá Châu Âu
Số 9
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
06:30Châu Á thân thương
Số 63
07:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
08:30Sắc màu văn hóa
Số 14
09:00Sắc màu không gian
Số 2
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
10:30Châu Á thân thương
Số 62
11:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
12:30Việt Nam Discovery
Số 26
13:00Theo dấu người xưa
Số 9
13:30Hành trang sống
Số 9
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
14:30Châu Á thân thương
Số 63
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
16:30Ký sự
Số 16
17:00Đi là đến
Số 6
17:30Ký sự rừng xanh số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
18:30Châu Á thân thương
Số 65
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 3
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
20:30Việt Nam Discovery
Số 27
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 9
21:30Hương vị Việt
Số 10
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
22:30Châu Á thân thương
Số 62
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127