Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
00:30Ký sự
Số 13
01:00Việt Nam xanh
Số 1
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
02:30Châu Á thân thương
Số 54
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
04:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
04:30Việt Nam Discovery
Số 22
05:00Phố
Số 8
05:30Khám phá Châu Âu
Số 8
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
06:30Châu Á thân thương
Số 56
07:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
08:30Sắc màu văn hóa
Số 12
09:00Sắc màu không gian
Số 1
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
10:30Châu Á thân thương
Số 55
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
12:30Việt Nam Discovery
Số 23
13:00Theo dấu người xưa
Số 8
13:30Hành trang sống
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
14:30Châu Á thân thương
Số 56
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
16:30Ký sự
Số 14
17:00Đi là đến
Số 4 (PL)
17:30Ký sự rừng xanh số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
18:30Châu Á thân thương
Số 57
19:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
20:30Việt Nam Discovery
Số 24
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
21:30Hương vị Việt
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
22:30Châu Á thân thương
Số 55
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113