Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 5 ngày 26-10-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 25
00:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
01:00Cùng sao khám phá
Số 11
01:15Nghề xưa còn lại
Số 11
01:30Thế giới tự nhiên
Số 26
02:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
02:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
02:45Tour de Vietnam
Số 12
03:00Thế giới tự nhiên
Số 27
03:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
04:00Thực đơn đỉnh
Số 12
04:15Sống ở Việt Nam
Số 8
04:30Thế giới tự nhiên
Số 28
05:00Hồn Việt
Số 12
05:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
05:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
06:00Thế giới tự nhiên
Số 29
06:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
07:00Cùng sao khám phá
Số 12
07:15Nghề xưa còn lại
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 23
08:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
08:30Thực đơn đỉnh
Số 11
08:45Sống ở Việt Nam
Số 7
09:00Thế giới tự nhiên
Số 24
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
10:00Quê nhà tôi ơi
Số 10
10:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
10:30Thế giới tự nhiên
Số 25
11:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
11:30Cùng sao khám phá
Số 11
11:45Nghề xưa còn lại
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 26
12:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
13:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
13:15Tour de Vietnam
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 27
14:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 28
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 29
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 30
18:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 27
20:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 28
21:30Hồn Việt
Số 12
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 29
23:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12