Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 6 ngày 19-5-2017

GiờChương trình
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 61
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 8
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 10
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 62
16:00Thế giới tự nhiên
Số 38
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
17:30Hương vị Việt (PL) số 10
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 63
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 9
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 18
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 64
20:00Thế giới tự nhiên
Số 39
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 3
21:00Theo dấu người xưa
Số 23 (PL)
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
21:30Hành trang sống
Số 20 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 59
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
00:00Thế giới tự nhiên
Số 35
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
01:00Đi là đến
Số 19 (PL)
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 59
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 9
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
04:00Thế giới tự nhiên
Số 36
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
05:00Theo dấu người xưa
Số 23
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
05:30Hành trang sống
Số 20
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 63
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 9
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 11
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 64
08:00Thế giới tự nhiên
Số 37
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
09:00Đi là đến
Số 20
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 61
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 8
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 10
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 62
12:00Thế giới tự nhiên
Số 38
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
13:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
13:30Hương vị Việt (PL) số 10