Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 6 ngày 27-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
00:30Việt Nam Discovery
Số 22
01:00Phố
Số 8
01:30Khám phá Châu Âu
Số 8
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
02:30Châu Á thân thương
Số 55
03:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
04:30Sắc màu văn hóa
Số 12
05:00Sắc màu không gian
Số 1
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
06:30Châu Á thân thương
Số 57
07:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
08:30Việt Nam Discovery
Số 23
09:00Theo dấu người xưa
Số 8
09:30Hành trang sống
Số 8
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
10:30Châu Á thân thương
Số 56
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
12:30Ký sự
Số 14
13:00Đi là đến
Số 4 (PL)
13:30Ký sự rừng xanh số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
14:30Châu Á thân thương
Số 57
15:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
16:30Việt Nam Discovery
Số 24
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
17:30Hương vị Việt
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 118
18:30Châu Á thân thương
Số 58
19:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 30
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 119
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 18
20:30Sắc màu văn hóa
Số 13
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 7
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
22:30Châu Á thân thương
Số 56
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115