Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 6 ngày 27-10-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 26
00:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
01:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
01:15Tour de Vietnam
Số 12
01:30Thế giới tự nhiên
Số 27
02:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
02:30Thực đơn đỉnh
Số 12
02:45Sống ở Việt Nam
Số 8
03:00Thế giới tự nhiên
Số 28
03:30Hồn Việt
Số 12
04:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
04:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
04:30Thế giới tự nhiên
Số 29
05:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
05:30Cùng sao khám phá
Số 12
05:45Nghề xưa còn lại
Số 12
06:00Thế giới tự nhiên
Số 30
06:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
07:00Thực đơn đỉnh
Số 12
07:15Sống ở Việt Nam
Số 8
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 24
08:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
08:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
08:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 25
09:30Hồn Việt
Số 12
10:00Cùng sao khám phá
Số 11
10:15Nghề xưa còn lại
Số 11
10:30Thế giới tự nhiên
Số 26
11:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
11:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
11:45Tour de Vietnam
Số 12
12:00Thế giới tự nhiên
Số 27
12:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
13:00Thực đơn đỉnh
Số 12
13:15Sống ở Việt Nam
Số 8
13:30Thế giới tự nhiên
Số 28
14:00Hồn Việt
Số 12
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 29
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
16:00Cùng sao khám phá
Số 12
16:15Nghề xưa còn lại
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 30
17:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
17:30Thực đơn đỉnh
Số 12
17:45Sống ở Việt Nam
Số 8
18:00Thế giới tự nhiên
Số 31
18:30Đi là đến (PL)
Số 11
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 28
20:00Hồn Việt
Số 12
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 29
21:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
22:00Cùng sao khám phá
Số 12
22:15Nghề xưa còn lại
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 30
23:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
23:30Thực đơn đỉnh
Số 12
23:45Sống ở Việt Nam
Số 8