Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 6 ngày 3-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 22
00:30Việt Nam Discovery
Số 25
01:00Phố
Số 9
01:30Khám phá Châu Âu
Số 9
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
02:30Châu Á thân thương
Số 62
03:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
04:30Sắc màu văn hóa
Số 14
05:00Sắc màu không gian
Số 2
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
06:30Châu Á thân thương
Số 65
07:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 3
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
08:30Việt Nam Discovery
Số 26
09:00Theo dấu người xưa
Số 9
09:30Hành trang sống
Số 9
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
10:30Châu Á thân thương
Số 63
11:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
12:30Ký sự
Số 16
13:00Đi là đến
Số 6
13:30Ký sự rừng xanh số 9
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
14:30Châu Á thân thương
Số 65
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 3
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
16:30Việt Nam Discovery
Số 27
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 9
17:30Hương vị Việt
Số 10
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 132
18:30Châu Á thân thương
Số 66
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 4
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 133
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
20:30Sắc màu văn hóa
Số 15
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 8
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
22:30Châu Á thân thương
Số 63
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129