Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 38
00:30Sắc màu văn hóa
Số 18
01:00Sắc màu không gian
Số 4
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 10
02:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33
02:30Châu Á thân thương
Số 78
03:00Khám phá Nhật bản
Số 18
03:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 45
04:30Việt Nam Discovery
Số 32
05:00Theo dấu người xưa
Số 11
05:30Hành trang sống
Số 11
06:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31 (PL)
06:30Châu Á thân thương
Số 77 (PL)
07:00Khám phá Nhật bản
Số 20
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 3
08:00Thế giới tự nhiên
Số 51
08:30Ký sự
Số 20
09:00Đi là đến
Số 8
09:30Ký sự rừng xanh số 10 (PL)
10:00Văn hóa Nhật Bản
Số 35
10:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 1
11:00Khám phá Nhật bản
Số 19
11:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 2
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
12:30Việt Nam Discovery
Số 33
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 11
13:30Hương vị Việt
Số 12
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31 (PL)
14:30Châu Á thân thương
Số 77 (PL)
15:00Khám phá Nhật bản
Số 20
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 3
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Sắc màu văn hóa
Số 19
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 10
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 11
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33 (PL)
18:30Châu Á thân thương
Số 78 (PL)
19:00Khám phá Nhật bản
Số 18 (PL)
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên
Số 54
20:30Ký sự
Số 21
21:00Việt Nam xanh
Số 5
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 10 (PL)
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 35
22:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 1
23:00Khám phá Nhật bản
Số 19
23:30Bộ sưu tập của Takumi
Số 2