Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 47
00:30Sắc màu văn hóa
Số 10
01:00Di sản Việt Nam
Số 7
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
02:30Châu Á thân thương
Số 49
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
04:00Thế giới tự nhiên
Số 48
04:30Việt Nam Discovery
Số 20
05:00Theo dấu người xưa
Số 7
05:30Hành trang sống
Số 7
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
06:30Châu Á thân thương
Số 51
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
08:00Thế giới tự nhiên
Số 49
08:30Ký sự
Số 12
09:00Đi là đến
Số 4
09:30Ký sự rừng xanh số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
10:30Châu Á thân thương
Số 50
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
12:00Thế giới tự nhiên
Số 50
12:30Việt Nam Discovery
Số 21
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
13:30Hương vị Việt
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
14:30Châu Á thân thương
Số 51
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
16:00Thế giới tự nhiên
Số 51
16:30Sắc màu văn hóa
Số 11
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
18:30Châu Á thân thương
Số 52
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
20:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
20:30Ký sự
Số 13
21:00Việt Nam xanh
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
22:30Châu Á thân thương
Số 50
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100