Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 7 ngày 28-10-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 27
00:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
01:00Thực đơn đỉnh
Số 12
01:15Sống ở Việt Nam
Số 8
01:30Thế giới tự nhiên
Số 28
02:00Hồn Việt
Số 12
02:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
02:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
03:00Thế giới tự nhiên
Số 29
03:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
04:00Cùng sao khám phá
Số 12
04:15Nghề xưa còn lại
Số 12
04:30Thế giới tự nhiên
Số 30
05:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
05:30Thực đơn đỉnh
Số 12
05:45Sống ở Việt Nam
Số 8
06:00Thế giới tự nhiên
Số 31
06:30Đi là đến (PL)
Số 11
07:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
07:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 25
08:00Hồn Việt
Số 12
08:30Cùng sao khám phá
Số 11
08:45Nghề xưa còn lại
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 26
09:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
10:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
10:15Tour de Vietnam
Số 12
10:30Thế giới tự nhiên
Số 27
11:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
11:30Thực đơn đỉnh
Số 12
11:45Sống ở Việt Nam
Số 8
12:00Thế giới tự nhiên
Số 28
12:30Hồn Việt
Số 12
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 29
14:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
14:30Cùng sao khám phá
Số 12
14:45Nghề xưa còn lại
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 30
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 31
17:00Đi là đến (PL)
Số 11
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 32
18:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 29
20:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
20:30Cùng sao khám phá
Số 12
20:45Nghề xưa còn lại
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 30
21:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 31
23:00Đi là đến (PL)
Số 11
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12