Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Thứ Bảy ngày 14-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 40
00:30Sắc màu văn hóa
Số 8
01:00Di sản Việt Nam
Số 6
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 5
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 83
02:30Châu Á thân thương
Số 42
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 3
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 84
04:00Thế giới tự nhiên
Số 41
04:30Việt Nam Discovery
Số 17
05:00Theo dấu người xưa
Số 6
05:30Hành trang sống
Số 6
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 87
06:30Châu Á thân thương
Số 44
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
08:00Thế giới tự nhiên
Số 42
08:30Ký sự
Số 10
09:00Đi là đến
Số 3 (PL)
09:30Ký sự rừng xanh số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 85
10:30Châu Á thân thương
Số 43
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 4
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 86
12:00Thế giới tự nhiên
Số 43
12:30Việt Nam Discovery
Số 18
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 6
13:30Hương vị Việt
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 87
14:30Châu Á thân thương
Số 44
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
16:00Thế giới tự nhiên
Số 44
16:30Sắc màu văn hóa
Số 9
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
18:30Châu Á thân thương
Số 45
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
20:00Thế giới tự nhiên
Số 45
20:30Ký sự
Số 11
21:00Việt Nam trong tôi
Số 6
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 85
22:30Châu Á thân thương
Số 43
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 4
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 86