Lịch phát sóng Warner TV HD Chủ Nhật ngày 29-10-2017

GiờChương trình
01:10Blindspot S3
Ep 301
02:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
The Legion Of Doom
03:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
Turncoat
04:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
Camelot/3000
05:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
Land Of The Lost
06:00Major Crimes S5
Off The Wagon
06:50Major Crimes S5
Family Law
07:40Major Crimes S5
Dead Zone
08:30Major Crimes S5
White Lies Pt 1
09:20Major Crimes S5
White Lies Pt 2
10:10The Big Bang Theory S10
The Holiday Summation
10:35The Big Bang Theory S10
The Romance Recalibration
11:00The Big Bang Theory S10
The Emotion Detection Automation
11:25The Big Bang Theory S10
The Locomotion Reverberation
11:50The Big Bang Theory S10
The Allowance Evaporation
12:15The Dark Knight
The Dark Knight
14:55The Big Bang Theory S11
Ep 1105
15:20Blindspot S3
Ep 301
16:15Lethal Weapon S2
Let It Ride
17:10Gotham S4
Hog Day Afternoon
lịch phát sóng Warner TV HD
18:05Arrow S6
Next Of Kin
18:55The Big Bang Theory S11
Ep 1105
19:20Lethal Weapon S2
Let It Ride
20:10Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Zarri
21:00The Dark Knight Rises
The Dark Knight Rises
23:55Arrow S6
Next Of Kin
10:00Thực đơn đỉnh
Số 12
10:15Sống ở Việt Nam
Số 8
10:30Thế giới tự nhiên
Số 28
11:00Hồn Việt
Số 12
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
12:00Thế giới tự nhiên
Số 29
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
13:00Cùng sao khám phá
Số 12
13:15Nghề xưa còn lại
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 30
14:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 31
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 11
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 32
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 33
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 11
19:00Hương vị Việt
Số 2 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 13
19:30Thế giới tự nhiên
Số 30
20:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 31
21:30Đi là đến (PL)
Số 11
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 32
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12