Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 2 ngày 22-5-2017

GiờChương trình
00:30ELEAGUE - STREET FIGHTER V
ELEAGUE - CHIẾN BINH ĐƯỜNG PHỐ V, TẬP 7
01:25FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 17
01:50PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 8
02:40PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 9
03:30PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 10
04:20PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 11
05:10PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 12
06:00IZOMBIE S2
TÔI LÀ THÂY MA PHẦN 2, TẬP 1
06:50THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 19
07:40RIZZOLI & ISLES S7
RIZZOLI & ISLES, PHẦN 7, TẬP 5
08:30PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 12
09:20GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 10
10:10FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 18
10:35FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 19
11:00LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 7
lịch phát sóng Warner TV HD
11:50GRAVITY
TRỌNG LỰC
13:30THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 23
13:55THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 24
14:20FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 18
14:45FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 19
15:10LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 7
16:00GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 10
16:50PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 13
17:40THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 19
18:30GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 10
19:20THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 23
19:45THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 24
20:10IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 10
20:35IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 11
21:00SUPERGIRL S2
CÔ GÁI SIÊU NHÂN (PHẦN 2), TẬP 6
21:50THE FLASH S3
TIA CHỚP (PHẦN 3), TẬP 6
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
22:40THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 23
23:05THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 24
23:30SUPERGIRL S2
CÔ GÁI SIÊU NHÂN (PHẦN 2), TẬP 6
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
17:30Khám phá Châu Âu
Số 18
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 69
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 12
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 70
20:00Thế giới tự nhiên
Số 42
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 6
21:00Đi là đến
Số 20 (PL)
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 23
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 65
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 10
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 12
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 66