Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 2 ngày 23-10-2017

GiờChương trình
00:05The Carbonaro Effect
Flash Melt
00:30Arrow S6
Tribute
01:20Good Behavior S2
The Heart Attack Is The Best Way
02:15Arrow S1
Pilot
03:05Arrow S1
Honor Thy Father
04:00Arrow S1
Lone Gunmen
05:00Arrow S1
An Innocent Man
06:00Arrow S1
Damaged
06:50The Mentalist S4
Ruby Slippers
07:40The Last Ship S3
In The Dark
08:30Supergirl S1
Stronger Together
09:20Major Crimes S5
Off The Wagon
10:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
Raiders Of The Lost Art
11:00The Mentalist S3
The Blood On His Hands
11:50The Lord Of The Rings: The Two Towers
The Lord Of The Rings: The Two Towers
15:10The Mentalist S3
The Blood On His Hands
16:00Major Crimes S5
Off The Wagon
16:50Supergirl S1
Stronger Together
17:40The Mentalist S4
Ruby Slippers
18:30Major Crimes S5
Off The Wagon
lịch phát sóng Warner TV HD
19:20The Big Bang Theory S10
The Holiday Summation
19:45The Carbonaro Effect
An Over-Grooming Situation
20:10The Mentalist S3
The Blood On His Hands
21:00Arrow S6
Tribute
21:50Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Greatest Show On Earth
22:40Good Behavior S2
I Want You To Leave A Person Alive For Once
23:35Arrow S6
Tribute
10:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
10:30Thế giới tự nhiên
Số 22
11:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
11:30Cùng sao khám phá
Số 11
11:45Nghề xưa còn lại
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 23
12:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
13:00Thực đơn đỉnh
Số 11
13:15Sống ở Việt Nam
Số 7
13:30Thế giới tự nhiên
Số 24
14:00Đi là đến (PL)
Số 10
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
15:00Thế giới tự nhiên
Số 25
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
16:00Cùng sao khám phá
Số 11
16:15Nghề xưa còn lại
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 26
17:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
17:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
17:45Tour de Vietnam
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 27
18:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 24
20:00Đi là đến (PL)
Số 10
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
21:00Thế giới tự nhiên
Số 25
21:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
22:00Cùng sao khám phá
Số 11
22:15Nghề xưa còn lại
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 26
23:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
23:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
23:45Tour de Vietnam
Số 12