Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:00Stalker S1
00:55Mom S2
01:20Rizzoli & Isles S7
02:15The Mentalist S4
03:10Stalker S1
04:00Stalker S1
04:50The Last Ship S3
05:40Rizzoli & Isles S7
06:30Person Of Interest S3
07:20Gotham S2
08:10Friends S3
08:35Friends S3
09:00The Flash S1
09:50Lethal Weapon S1
10:40Dc's Legends Of Tomorrow S2
lịch phát sóng Warner TV HD
11:30The Big Bang Theory S6
11:55The Big Bang Theory S6
12:20Friends S3
12:45Friends S3
13:10The Flash S1
14:00Gotham S2
14:50Person Of Interest S3
15:40The Mentalist S4
16:30Gotham S2
17:20The Big Bang Theory S6
17:45The Big Bang Theory S6
18:10The Mentalist S4
19:00Valentine's Day
21:05The Big Bang Theory S6
21:30The Big Bang Theory S6
21:55The Big Bang Theory S6
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
22:20The Mentalist S4
23:10Friends S3
23:35Friends S3
17:00Sắc màu không gian
Số 4
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 10
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31
18:30Châu Á thân thương
Số 77
19:00Khám phá Nhật bản
Số 17
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 32
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 45
20:30Việt Nam Discovery
Số 32
21:00Theo dấu người xưa
Số 11
21:30Hành trang sống
Số 11
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 26 (PL)
22:30Châu Á thân thương
Số 75
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28