Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 3 ngày 16-5-2017

GiờChương trình
00:20THE FLASH S3
TIA CHỚP (PHẦN 3), TẬP 5
01:10FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 8
01:35FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 9
02:00BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 19
02:55IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 15
03:20WORLD'S DUMBEST
NGỐC NHẤT QUẢ ĐẤT, TẬP 12
04:15RIZZOLI & ISLES S6
RIZZOLI & ISLES PHẦN 6, TẬP 18
05:10BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 19
06:00BLINDSPOT S1
ĐIỂM MÙ PHẦN 1, TẬP 20
06:50THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 15
07:40RIZZOLI & ISLES S7
RIZZOLI & ISLES, PHẦN 7, TẬP 1
08:30PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 8
09:20GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 6
10:10FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 10
10:35FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 11
lịch phát sóng Warner TV HD
11:00LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 3
11:50SUPERGIRL S2
CÔ GÁI SIÊU NHÂN (PHẦN 2), TẬP 5
12:40THE FLASH S3
TIA CHỚP (PHẦN 3), TẬP 5
13:30THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 15
13:55THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 16
14:20FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 10
14:45FRIENDS S3
NHỮNG NGƯỜI BẠN PHẦN 3, TẬP 11
15:10LETHAL WEAPON S1
VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI (PHẦN 1), TẬP 3
16:00GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 6
16:50PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 9
17:40THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 15
18:30GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 6
19:20THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 15
19:45THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 16
20:10IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 6
20:35IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 7
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
21:00GOTHAM S3
GOTHAM (PHẦN 3), TẬP 18
21:50MAJOR CRIMES S5
ĐỘI TRỌNG ÁN (PHẦN 5)
22:40THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 15
23:05THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 16
23:30GOTHAM S3
GOTHAM (PHẦN 3), TẬP 18
18:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 6
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
20:00Thế giới tự nhiên
Số 36
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
21:00Theo dấu người xưa
Số 23
21:30Hành trang sống
Số 20
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 4
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
23:30Khám phá Kumamoto
Tập 3