Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 3 ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:45Angie Tribeca S2
01:10Friends S6
01:35Friends S6
02:00Izombie S1
02:55Angie Tribeca S2
03:20Rizzoli & Isles S6
04:15The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
10:10Friends S6
10:35Friends S6
lịch phát sóng Warner TV HD
11:50Valentine's Day
13:55The Big Bang Theory S8
14:20Friends S6
14:45Friends S6
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
21:50Blended
23:45Major Crimes S4
13:30Khám phá Châu Âu
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
14:30Châu Á thân thương
Số 47
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
16:00Thế giới tự nhiên
Số 47
16:30Sắc màu văn hóa
Số 10
17:00Di sản Việt Nam
Số 7
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
18:30Châu Á thân thương
Số 48
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
20:00Thế giới tự nhiên
Số 48
20:30Việt Nam Discovery
Số 20
21:00Theo dấu người xưa
Số 7
21:30Hành trang sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
22:30Châu Á thân thương
Số 46
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92