Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
23:10Friends S8
23:35Friends S8
03:30A TIME OF TOLERANCE
ĐẾN LÚC MỞ LÒNG
05:00WHY I KIDNAPPED MY BOSS
VÌ SAO TÔI BẮT CÓC SẾP CỦA MÌNH?
06:30CRIMINAL PAST
QUÁ KHỨ PHẠM TỘI
08:00ORDINARY VICTORIES
NHỮNG CHIẾN THẮNG BÌNH DỊ
09:45DEADLY HARVEST
SỰ THU HOẠCH CHẾT CHÓC
11:20A TIME OF TOLERANCE
ĐẾN LÚC MỞ LÒNG
12:55HE LOVES ME, HE LOVES ME NOT
ANH ẤY YÊU TÔI, HAY KHÔNG YÊU TÔI
14:35WHY I KIDNAPPED MY BOSS
VÌ SAO TÔI BẮT CÓC SẾP CỦA MÌNH?
16:10THE GIRL BY THE LAKE
CÔ GÁI BÊN HỒ
17:55CHANGE OF ADDRESS
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
19:25THE BOAT RACE
CUỘC ĐUA THUYỀN
21:00THE SOUL OF EVIL
TÂM HỒN ÁC QUỶ
22:4040-LOVE
TỶ SỐ 40-0
lịch phát sóng Warner TV HD
13:00Soccer
14:00Tennis
15:00Tennis
16:00Soccer
17:00Soccer
17:30Magazine
18:00Golf
19:00Sports News
19:30Soccer
20:30Soccer
21:30Sports News
22:00Mixed Martial Arts
23:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
14:30Châu Á thân thương
Số 61
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
16:30Sắc màu văn hóa
Số 14
17:00Sắc màu không gian
Số 2
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
18:30Châu Á thân thương
Số 62
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
20:30Việt Nam Discovery
Số 26
21:00Theo dấu người xưa
Số 9
21:30Hành trang sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
22:30Châu Á thân thương
Số 60
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123