Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:00Stalker S1
00:55Mom S2
01:20Rizzoli & Isles S7
02:15The Mentalist S4
03:10Stalker S1
04:00Stalker S1
04:50The Last Ship S3
05:40Rizzoli & Isles S7
06:30Person Of Interest S3
07:20Gotham S2
08:10Friends S3
08:35Friends S3
09:00The Flash S1
09:50Valentine's Day
11:55The Big Bang Theory S6
lịch phát sóng Warner TV HD
12:20Friends S3
12:45Friends S3
13:10The Flash S1
14:00Gotham S2
14:50Person Of Interest S3
15:40The Mentalist S4
16:30Gotham S2
17:20The Big Bang Theory S6
17:45The Big Bang Theory S6
18:10The Mentalist S4
19:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
19:50Izombie S2
20:40The Big Bang Theory S6
21:05The Big Bang Theory S6
21:30Dc's Legends Of Tomorrow S2
22:20Izombie S2
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
23:10Blindspot S2
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 45
16:30Việt Nam Discovery
Số 32
17:00Theo dấu người xưa
Số 11
17:30Hành trang sống
Số 11
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33
18:30Châu Á thân thương
Số 78
19:00Khám phá Nhật bản
Số 18
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34
20:00Thế giới tự nhiên
Số 51
20:30Ký sự
Số 20
21:00Đi là đến
Số 8
21:30Ký sự rừng xanh số 10 (PL)
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 29
22:30Châu Á thân thương
Số 76
23:00Khám phá Nhật bản
Số 16
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 30