Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 4 ngày 25-10-2017

GiờChương trình
00:20The Big Bang Theory S10
The Romance Recalibration
00:45The Carbonaro Effect
Just Made History
01:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
The Legion Of Doom
02:00Arrow S1
Legacies
03:00Supergirl S1
Fight Or Flight
04:00The Last Ship S3
Sea Change
05:00Arrow S1
Legacies
06:00Arrow S1
Muse Of Fire
06:50The Mentalist S4
Red Rover, Red Rover
07:40The Last Ship S3
Paradise
08:30Supergirl S1
Livewire
09:20Major Crimes S5
Dead Zone
10:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
Turncoat
10:55The Mentalist S3
The Red Ponies
11:40Dolphin Tale 2
Dolphin Tale 2
13:30The Big Bang Theory S10
The Emotion Detection Automation
13:55The Carbonaro Effect
Dangerously Drinkable
14:20Dc's Legends Of Tomorrow S2
Turncoat
15:10The Mentalist S3
The Red Ponies
16:00Major Crimes S5
Dead Zone
lịch phát sóng Warner TV HD
16:50Supergirl S1
Livewire
17:40The Mentalist S4
Red Rover, Red Rover
18:30Major Crimes S5
Dead Zone
19:20The Big Bang Theory S10
The Emotion Detection Automation
19:45The Carbonaro Effect
Dangerously Drinkable
20:10The Mentalist S3
The Red Ponies
21:00Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Zarri
21:50Lethal Weapon S2
Let It Ride
22:40The Big Bang Theory S10
The Emotion Detection Automation
23:05The Carbonaro Effect
Dangerously Drinkable
23:30Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Zarri
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 25
12:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 26
14:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
14:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
14:45Tour de Vietnam
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 27
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 28
17:00Hồn Việt
Số 12
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 29
18:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 26
20:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
20:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
20:45Tour de Vietnam
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 27
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 28
23:00Hồn Việt
Số 12
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12