Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:15Angie Tribeca S2
00:40Angie Tribeca S2
01:05Angie Tribeca S2
01:30Friends S6
01:55Friends S6
02:20Izombie S1
03:10Angie Tribeca S2
03:35Rizzoli & Isles S6
04:25The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
lịch phát sóng Warner TV HD
10:10Friends S6
10:35Friends S6
11:00The Flash S1
13:30The Big Bang Theory S8
13:55The Big Bang Theory S8
14:20Friends S6
14:45Friends S6
15:10The Flash S1
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
20:10The Flash S1
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
16:00Thế giới tự nhiên
Số 49
16:30Ký sự
Số 12
17:00Đi là đến
Số 4
17:30Ký sự rừng xanh số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
18:30Châu Á thân thương
Số 50
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
20:00Thế giới tự nhiên
Số 50
20:30Việt Nam Discovery
Số 21
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
21:30Hương vị Việt
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
22:30Châu Á thân thương
Số 48
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96