Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:00Blindspot S2
00:55Mom S2
01:20Rizzoli & Isles S6
02:15The Mentalist S4
03:10Stalker S1
04:00Stalker S1
04:50Veronica Mars S1
05:40Rizzoli & Isles S6
06:30Major Crimes S4
07:20Gotham S2
08:10Friends S8
08:35Friends S8
09:00The Flash S1
09:50Dc's Legends Of Tomorrow S2
10:40Izombie S2
lịch phát sóng Warner TV HD
11:30The Big Bang Theory S9
11:55The Big Bang Theory S9
12:20Friends S8
12:45Friends S8
13:10The Flash S1
14:00Gotham S2
14:50Major Crimes S4
15:40The Mentalist S4
16:30Gotham S2
17:20The Big Bang Theory S9
17:45The Big Bang Theory S9
18:10The Mentalist S4
19:00Arrow S5
19:50Lethal Weapon S1
20:40Blindspot S2
21:30The Big Bang Theory S9
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
21:55The Big Bang Theory S9
22:20Arrow S5
23:15Friends S8
23:40Friends S8
17:30Ký sự rừng xanh số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
18:30Châu Á thân thương
Số 65
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 3
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
20:30Việt Nam Discovery
Số 27
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 9
21:30Hương vị Việt
Số 10
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
22:30Châu Á thân thương
Số 62
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127