Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
01:25Major Crimes S4
02:15Izombie S1
03:05The Big Bang Theory S8
03:30Rizzoli & Isles S6
04:20The Mentalist S3
05:10Izombie S1
06:00The Mentalist S3
06:50The Mentalist S3
07:40The Mentalist S3
08:30The Mentalist S3
09:20The Mentalist S3
11:45We're The Millers
13:30We're The Millers
15:15Valentine's Day
17:20The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng Warner TV HD
17:40The Big Bang Theory S8
18:00The Big Bang Theory S8
18:20The Big Bang Theory S8
18:40The Big Bang Theory S8
19:05The Big Bang Theory S8
19:30The Big Bang Theory S8
19:50The Big Bang Theory S8
21:00The Hangover Part Ii
22:40We're The Millers
12:00Thế giới tự nhiên
Số 50
12:30Việt Nam Discovery
Số 21
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
13:30Hương vị Việt
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
14:30Châu Á thân thương
Số 51
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
16:00Thế giới tự nhiên
Số 51
16:30Sắc màu văn hóa
Số 11
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
18:30Châu Á thân thương
Số 52
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
20:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
20:30Ký sự
Số 13
21:00Việt Nam xanh
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
22:30Châu Á thân thương
Số 50
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100