Lịch phát sóng Warner TV HD thứ 7 ngày 24-11-2018

GiờChương trình
00:35BLACK PANTHER
CHIẾN BINH BÁO ĐEN
02:55NOVEMBER CRIMINALS
TRUY TÌM HUNG THỦ
04:25THE DETAINED
BUỔI CẤM TÚC CHẾT CHÓC
05:55STEP
BƯỚC NHẢY
07:25RACE TO WITCH MOUNTAIN
CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
09:10FROZEN
NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ
11:00TERMINATOR GENISYS
KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS
13:10MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
15:40THE AMAZING SPIDER-MAN
NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
18:00WAR OF THE WORLDS
ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
20:00A WRINKLE IN TIME
NẾP GẤP THỜI GIAN
21:55FAST AND FURIOUS
QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
23:50MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
GIẢI MÃ MÊ CUNG: LỐI THOÁT TỬ THẦN
05:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
05:30Thực đơn đỉnh
Số 16
05:45Sống ở Việt Nam
Số 28
06:00Thế giới tự nhiên
Số 18
06:30Đi là đến
Số 8
07:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
07:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
lịch phát sóng Warner TV HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 12
08:00Hồn Việt
Số 3
08:30Cùng sao khám phá
Số 15
08:45Nghề xưa còn lại
Số 15
09:00Thế giới tự nhiên
Số 13
09:30Nhịp sống quanh ta
Số 14
10:00Hương vị Việt
Số 3
10:15Tour de Vietnam
Số 31
10:30Thế giới tự nhiên
Số 14
11:00Ẩm thực quanh ta
Số 65
11:30Thực đơn đỉnh
Số 16
11:45Sống ở Việt Nam
Số 28
12:00Thế giới tự nhiên
Số 15
12:30Hồn Việt
Số 3
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
13:30Thế giới tự nhiên
Số 16
14:00Nhịp sống quanh ta
Số 14
14:30Cùng sao khám phá
Số 16
14:45Nghề xưa còn lại
Số 16
15:00Thế giới tự nhiên
Số 17
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
15:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
16:00Thực đơn đỉnh
Số 16
16:15Sống ở Việt Nam
Số 28
16:30Thế giới tự nhiên
Số 18
17:00Đi là đến
Số 8
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
18:00Khám phá Châu Âu
Số6
18:30Việt Nam – Đất nước – Con người- Số 19
19:00Cùng sao khám phá
Số 15/16
19:15Hương vị Việt
Số 1/18
19:30Thế giới tự nhiên
Số 16
20:00Nhịp sống quanh ta
Số 14
20:30Cùng sao khám phá
Số 16
20:45Nghề xưa còn lại
Số 16
21:00Thế giới tự nhiên
Số 17
21:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
22:00Thực đơn đỉnh
Số 16
22:15Sống ở Việt Nam
Số 28
22:30Thế giới tự nhiên
Số 18
23:00Đi là đến
Số 8
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16