Lịch phát sóng Warner TV HD Thứ Ba ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:45Angie Tribeca S2
01:10Friends S6
01:35Friends S6
02:00Izombie S1
02:55Angie Tribeca S2
03:20Rizzoli & Isles S6
04:15The Mentalist S3
05:10Izombie S1
lịch phát sóng Warner TV HD
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
10:10Friends S6
10:35Friends S6
11:50Valentine's Day
13:55The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng Warner TV HD hôm nay
14:20Friends S6
14:45Friends S6
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
21:50Blended
23:45Major Crimes S4