Quan Vân Trường

Quan Vân Trường là câu chuyện kể về những ngày tháng “thân tại doanh Tào lòng ở Hán” của Quan Vũ khi ông phải sống nương nhờ Tào Tháo chờ ngày đoàn tụ với huynh trưởng Lưu Bị và tam đệ Trương Phi, và về cuộc hành trình hộ tống vợ của Lưu Bị ra khỏi vòng kiềm tỏa của Tào Tháo, giữ trọn đạo làm tôi và đạo làm tiểu đệ.

Để trả ơn Tào Tháo đã đối xử tôn trọng với hai người chị dâu cùng nhiều hậu đãi  khác, Quan Vũ chém đầu hai tướng yêu của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú, giải vây cho thành Bạch Mã.

//Enter your ad code here....

Nhưng khi nhận được tin tức về nơi Lưu Bị đang lưu lạc, ông hộ tống người chị dâu Khởi Lan lên đường hội ngộ huynh trưởng.

Trong cuộc hành trình ấy, Quan Vũ đã phải vượt qua biết bao hiểm nguy, cạm bẫy. Khi thì là những lời ngon ngọt dụ dỗ, vàng bạc châu báu mà Tào Tháo dùng để mua chuộc Quan Vũ, khi thì là những cuộc giao đấu quyết liệt – qua 5 ải chém 6 tướng.

Nhưng thử thách càng nhiều thì tấm lòng trung thành dũng cảm của Quan Vân Trường – một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục lại càng sáng ngời và đáng quý.

Phim do Hồng Kông sản xuất nhan đề “Quan Vân Trường” – 8h30’ – Chủ Nhật – 22/3/2015 – Chỉ có trên THVL.