Lịch phát sóng BTV1 thứ 3 ngày 26-9-2017

5:15 Thể dục 5:25 Ca nhạc Hồn nhiên hoa phố 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự biển đảo 6:50 Xây dựng Đảng 7:05 Phim Colombia Đệ nhất phu

Lịch phát sóng BTV1 thứ 7 ngày 23-9-2017

5:15 Thể dục 5:25 Ca nhạc Đứa con của rừng 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường đất nước Tập 57: Huyền thoại Tháp Chăm trên đất Bình Định

Lịch phát sóng BTV1 thứ 6 ngày 22-9-2017

5:15 Thể dục 5:25 Ca nhạc Hưng Yên nhãn ngọt sen bùi 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường đất nước Tập 56: Hào khí Tây Sơn 6:50 Phòng