Lịch phát sóng. Lịch phát sóng. Nhóm kênh Giải Trí Tổng Hợp, Nhóm kênh HTV & HTVC, Nhóm kênh Khoa Giáo, Nhóm kênh Phim Truyện, Nhóm kênh Thể Thao