Lịch phát sóng HTV4 thứ 5 ngày 24-5-2018

00h00 – 05h00 Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05h00 – 05h30 Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05h30

Lịch phát sóng HTV9 thứ 5 ngày 24-5-2018

01h00 – 02h40 Cải lương :Vạt nắng đường chiều 02h40 – 03h00 Phim tài liệu :Suối nguồn vẫn chảy 03h00 – 03h30 Thế giới âm nhạc 03h30 – 05h05 Chiếu

Lịch phát sóng HTV4 thứ 4 ngày 23-5-2018

00h00 – 05h00 Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05h00 – 05h30 Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05h30