Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 23-9-2019

00h45 – 01h30 Chiến binh địa hình 01h30 – 02h15 Chiếu phim :Phim truyện Việt Nam: Đường hoang lạc bước 02h15 – 02h30 Trong thế giới xe 02h30 – 03h15

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 21-9-2019

00h20 – 01h10 Tạp chí One Championship 01h10 – 01h30 Việt Nam tươi đẹp 01h30 – 02h15 Chiếu phim :Phim truyện Việt Nam: Cưới chồng cho vợ 02h15 – 02h30