Lịch phát sóng HTV9 thứ 2 ngày 15-7-2019

00h00 – 02h00 Câu lạc bộ thể thao 02h00 – 02h45 Nhạc thính phòng :Hòa nhạc Tchaikovsky và Shostakovich (P.2) 02h45 – 03h05 Phụ nữ & cuộc sống 03h05 –