Lịch phát sóng HTV4 thứ 7 ngày 8-6-2019

00h00 – 05h00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05h00 – 05h30 Sống khỏe – Sống đẹp 05h30 – 05h45 Thể dục

Lịch phát sóng HTV4 thứ 5 ngày 6-6-2019

00h00 – 05h00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05h00 – 05h30 Sống khỏe – Sống đẹp 05h30 – 05h45 Thể dục

Lịch phát sóng HTV4 thứ 4 ngày 5-6-2019

00h00 – 05h00 Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05h00 – 05h30 Sống khỏe – Sống đẹp 05h30 – 05h45 Thể dục