Lịch phát sóng VTV9 thứ 3 ngày 26-9-2017

00:00 Thể thao 00:30 Nghệ sĩ tháng 01:30 Luôn có cách để yêu thương Chữ “hòa” trong hôn nhân 02:00 Dạo quanh thị trường 02:10 Khám phá thế giới Những