Lịch phát sóng THVL1 thứ 4 ngày 14-8-2019

01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Thế giới động

Lịch phát sóng THVL1 thứ 2 ngày 12-8-2019

01:30 Quyền năng phái đẹp 01:50 Ký sự truyền hình: Rừng thuốc trong lòng Đồng Tháp Mười 02:05 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Thần tài