Lịch phát sóng THVL2 thứ 5 ngày 29-6-2017

00:30 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.32 01:15 Thế giới trước 0G 01:30 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn

Lịch phát sóng THVL2 thứ 4 ngày 28-6-2017

00:30 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.31 01:15 Thế giới trước 0G 01:30 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn

Lịch phát sóng THVL2 thứ 3 ngày 27-6-2017

00:30 Phim truyện Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.30 01:15 Thế giới trước 0G 01:30 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi

Lịch phát sóng THVL2 thứ 2 ngày 26-6-2017

00:00 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.29 00:45 Thế giới trước 0G 01:00 Phim Trung Quốc: Tiết cương phản đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn

Lịch phát sóng THVL2 thứ 7 ngày 24-6-2017

00:00 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.27 00:45 Thế giới trước 0G 01:00 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn

Lịch phát sóng THVL2 thứ 6 ngày 23-6-2017

00:00 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.26 00:45 Thế giới trước 0G 01:00 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn

Lịch phát sóng THVL2 thứ 3 ngày 20-6-2017

00:30 Phim truyện Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.23 01:15 Thế giới trước 0G 01:30 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Bản năng