Mộc Quế Anh

  Bị gian thần hãm hại, Mộc Hồng Cử mang tội oan khiến phu nhân của ông lâm bệnh nặng qua đời. Mộc Quế Anh trở về quyết tâm lên