Ký ức mong manh

Ký ức dẫu mong manh nhưng chứa đựng mối thù sâu nặng. Tình yêu trở thành phương tiện trả thù nhưng chỉ khiến người trong cuộc thêm đớn đau. Hạnh