Canh bạc cuộc đời – P1

Câu chuyện kể về mối thâm thù giữa hai nhà Ngôn Côn – Long Đình Quang khi cùng nhau đấu một ván sinh tử để giành độc quyền cờ bạc

Hào Môn

“Không có sự thành công nào được xây nên từ tham vọng và thủ đoạn!” Nhưng chân lý ấy chỉ được người ta nhận ra lúc đã đứng bên bờ

Mơ hoang

Ngày tốt nghiệp đại học, cô gái nhỏ Ân Bình được cha dặn dò là nhất định phải lên thành phố và xin vào làm ở tập đoàn Vạn Thành.