Tay chơi miệt vườn

  Ba người bạn già: Thống, Tổ và Giá cùng những thành viên trong gia đình họ vốn dĩ là những nông dân chất phác ở một làng quê nghèo