Sỏi đá cũng biết yêu

Bộ phim xoay quanh số phận của năm nhân vật nữ. Họ được gọi là Nhóm Ngũ quái gồm: Hà (trưởng nhóm), Duyên, An, Ngọc, Nữ. Nhóm Ngũ quái vừa